Privacy beleid


Fijn dat je vertrouwen hebt in patrieshormoonadvies.nl! Zelf vind ik het vervelend als mijn gegevens verspreid worden, dit zal ik dan ook niet met de gegevens die jij doorgeeft doen. Je persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet verspreid.

Deze pagina verteld je wat er gedaan wordt met de gegevens die via patrieshormoonadvies.nl verzameld worden, waarom dit verzameld wordt en hoe de gebruikservaring hiermee verbeterd kan worden.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van patrieshormoonadvies.nl. Patries Hormoonadvies is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van patrieshormoonadvies.nl geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Beveiliging van gegevens
Patries Hormoonadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@patrieshormoonadvies.nl

Communicatie
Wanneer een contactformulier ingevuld wordt of een mail gestuurd wordt naar info@patrieshormoonadvies.nl is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Soms worden persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn gevraagd. Dit maakt het mogelijk je vraag te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Patries Hormoonadvies of die van een derde partij en zullen niet gecombineerd worden met andere opgeslagen persoonlijke gegevens.

Bewaren van gegevens
Patries Hormoonadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen standaard bewaartermijn, maar bewaren dit naar eigen inzicht, zolang dit nodig is om je goed tot dienst te kunnen zijn. Wij achten onszelf gemachtigd om jou met goede intenties als contact te beschouwen, en ook de daarbij horende communicatieve acties uit te mogen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Patries Hormoonadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Patries Hormoonadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Op deze website worden gegevens verzameld waardoor beter inzicht in jullie als klant verkregen kan worden, hier kunnen de diensten van patrieshormoonadvies.nl weer op afgestemd worden.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de “cookies” verzamelde informatie over je gebruik van patrieshormoonadvies.nl kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Patries Hormoonadvies of die van een derde partij. De informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
Er wordt geen informatie verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan wat wordt beschreven in dit privacy beleid, tenzij van tevoren je toestemming hiervoor gevraagd is.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van patrieshormoonadvies.nl, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring door te lezen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Alle bezoekers krijgen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment is verstrekt.

Patries Hormoonadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden, je zit nergens aan vast.

Vragen en feedback
Er wordt regelmatig gecontroleerd of aan dit privacy beleid voldaan wordt. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je altijd even contact opnemen.

info@patrieshormoonadvies.nl

Versie 1.3 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05-10-2021.

Patries Hormoonadvies